22.6.11

Βρε καλώς τον!

...για πηγαινετε στη διευθυνση www.tsirhcitna.com (antichrist.com γραμμενο ανάποδα) να δείτε που κάνει redirect...

Ε ρε κάτι συμπτώσεις!

H Σημασία της Καμπάλα


To Καμπαλικο Δόγμα της καταστροφής παρέχει ένα κλειδί για την κατανόηση στα παγκόσμια γεγονότα.

Σύμφωνα με την Καμπάλα, το οποίο είναι το μυστικό δόγμα του Ιουδαϊσμού και του Τεκτονισμού, "κακό και καταστροφή [είναι] ενδημικά παράγοντες στη διαδικασία της δημιουργίας. Χωρίς το κακό θα μπορούσε να υπάρχει καλό, χωρίς καταστροφή, η δημιουργία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ". (Καμπάλα:. Εισαγωγή στην ιουδαϊκού μυστικισμού, από τον Βύρωνα Ν. Sherwin, σ. 72)
Καβαλιστές πιστεύουν ότι το παλαιό (Χριστιανικό Δόγμα) πρέπει να καταστραφεί ανελέητα πριν από τη Nεα (σατανική) Τάξη Πραγμάτων, με βάση την Καμπάλα, μπορεί να οικοδομηθεί...