21.7.10

Η Αρκούδα έιναι Ξύπνια και βρυχάται

Η Ρωσία δεν φαίνεται να κάνει πίσω οσο αφορά την τοποθέτηση πυραυλικής συστοιχίας στο δυτικα άκρα της χώρας συγκεκριμένα στην περιοχή Καλίνιγκραντ...

Η απόλυτη απόδειξη για τους χημικούς αερο-ψεκασμούς (Chemtrails)Ευχαριστούμε το anti-ntp.blogspot.com